viernes, 6 de septiembre de 2013

Nou! Oferta educationala pentru romanii din Spania!

Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” vă oferă posibilitatea să vă înscrieţi, în condiţii avantajoase, la programele de studii universitare acreditate, forma de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR).
         Cele 16 facultăţi, ale Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” se afla  în centrele universitare Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu, Constanţa şi oferă 28 de programe de studii universitare de licenţă şi 29 de programe de studii universitare de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Contabilitate, Marketing, Drept, Ştiinte administrative, Istorie, Geografie, Limbi şi literaturi străine, Ştiinţe politice, Ştiinţe ale comunicării,  Ştiinţe ale Educaţiei.

Materialele de studiu individual sunt postate pe site-ul universităţii – platforma e-learning IFR, deschisă, permanent, la dispoziţia studenţilor, pe baza codului primit la înscriere.
Cum şi când vă înscrieţi?
 Înscrierea presupune depunerea unui dosar de înscriere.
Perioada de înscriere este între 01 august – 22 septembrie 2013.
În această perioadă veţi depune în contul Universităţii 25 Euro (la o bancă din ţara de reşedinţă, cu reprezentanţă în România) cont Euro: RO19BRDE410SV31470114100 BRD – Sucursala Calderon.)
Chitanţa care atestă plata înscrierii se va depune împreună cu dosarul de înscriere care cuprinde următoarele  acte:
@ cererea tip (de la persoana de contact sau de pe site-ul facultăţii);
@ diploma de bacalaureat* în original şi copie legalizată (sau adeverinţă de absolvire a examenului de bacalaureat pentru absolvenţii promoţiei 2013, până la eliberarea diplomei);
@ foaia matricolă a anilor de studii în copie legalizată;
@ copie legalizată după certificatul de naştere;
@ copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
@ copie xerox după buletin/carte de identitate şi paşaport;
@ adeverinţă medicală care să ateste starea sănătăţii (apt pentru a urma cursurile universitare);
@ 4 fotografii tip buletin;
@ un dosar plic.
* În situaţia în care diploma de bacalaureat este obţinută în străinătate, va fi necesară recunoaşterea studiilor respective la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, cu sediul în Bucureşti, str. Spiru Haret nr.12, sector 1.  A se verifica procedura de recunoaştere la urmatorul link http://www.cnred.edu.ro/. 
Oferta educationala in Barcelona 
Dosarul complet se poate depune, până la data de 22.09.2013 la persoana de contact, pentru  Barcelona, Nicoleta Ilie (reprezentant relatii internationale Universitatea Crestina ,,Dimitrie Cantemir): 0034600350861;e-mail: nicoleta_ilie@hotmail.com. 
Taxa de şcolarizare este de 600 de Euro/an şi poate fi achitată integral sau în 2 rate la sediile bancare din străinatate cu reprezentanţă în România:
Cont Euro: RO19BRDE410SV31470114100 BRD – Sucursala Calderon.
Prima rată se va achita în intervalul 28.09.2013 – 05.10.2013. Chitanţa de la bancă se transmite la universitate prin e-mail-ul: inscrieri@ucdc.ro,  iar originalul se ataşează la dosar, asigurându-se, astfel un loc de studiu la facultatea aleasă.

**********PREZENTARE OFERTA EDUCATIONALA BARCELONA *******

LUNI 9 SEPTEMBRIE 2013 10.00 - 20.00

HOTEL AMERICA - C.PROVENCA 195 08008 BARCELONA
- pentru detalii si informatii va rugam contactati la tel 600 350 861**********

No hay comentarios:

Publicar un comentario