jueves, 14 de abril de 2011

Programul Cantemir - noua sesiune

Institutul Cultural Român anuntă deschiderea unei noi sesiuni de primire a dosarelor în cadrul Programului CANTEMIRsecţiunea Festival/Culture by Request. Termenul limită pentru primirea dosarelor este 29 aprilie 2011, pentru participări la festivaluri care au loc începând cu 27 iunie, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011. Secţiunea Festival a Programului Cantemir se adresează organizaţiilor culturale, grupurilor artistice şi artiştilor din România care au fost selectaţi sau ale căror creaţii au fost selectate la festivaluri internaţionale (sau manifestări culturale similare) importante din străinătate. Valoarea maximă a finanţării care se poate acorda unui proiect este de 21 500 RON. Dosarul de aplicaţie poate fi depus la sediul Institutului Cultural Român din Bucureşti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1, între orele 10:00 – 16:00, sau poate fi transmis prin poştă/curier la adresa menţionată, cu confirmare de primire. Detalii suplimentare: www.programulcantemir.ro/festival.php

No hay comentarios:

Publicar un comentario